Battistella Iron Teflon Shoe for EOS MAXI model

$50.00

Battistella Teflon Shoe

Teflon shoe which fit Battistella EOS MAXI iron model.

 Ensure that your iron has EOS MAXI written on it as below